POREMEĆAJ HIPERAKTIVNOSTI I DEFICITA PAŽNJE (ADHD)

0 101

Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) je stanje koje oduzima djeci sposobnosti da se fokusiraju i obrate pažnju. Djeca s ADHD-om se vrpolje i lako ih je omesti. Zbog toga im je teško ostati fokusiranim “na zadatak”, bilo da se radi o slušanju učitelja ili dovršavanju sitnih obaveza.

 

Nacionalni institut za mentalno zdravlje procjenjuje da 3% do 5% djece ima ADHD, ali neki stručnjaci vjeruju da bi brojka mogla iznositi čak 10 posto.

ADHD simptomi: 

Nepažnja

Glavni simptom ADHD-a je nemogućnost da se obrati pažnja.Djeca mogu imati problema sa slušanjem govornika, slijeđenja uputa, dorada zadataka ili praćenja gdje im se nalaze lične stvari. Oni mogu često sanjariti i praviti greške iz neopreznosti. Djeca s ADHD-om često izbjegavaju aktivnosti koje zahtijevaju kontinuiranu koncentraciju ili koje bi mogle biti dosadne.

Hiperaktivnost

Još jedna komponenta ADHD-a je nesposobnost da se mirno sjedi.Djeca mogu stalno trčati i penjati se na stvari,čak i kada su u zatvorenom prostoru.Kad sjede,ona imaju tendenciju da se meškolje, vrpolje ili cupkaju. Neka djeca s ADHD-om prekomjerno govore i teško mogu da se tiho igraju. 

ADHD

Impulsivnost

Treći simptom je impulsivnost – preskakanje reda, prekidanje drugih ili odgovaranje prije nego što učitelj završi pitanje. Ovaj aspekt ADHD-a otežava djeci čekanje na svoj red ili da misle prije nego što djeluju.

Utjecaj ADHD-a na svakodnevni život

Bez liječenja, ADHD-a može utjecati na djetetov razvoj društveno i akademski.Nemogućnost da se fokusiraju često dovodi do lošeg uspjeha u školi.Djeca koja uskaču drugima u riječi ili preskaču u redu mogu imati problema u sklapanju i održavanju prijateljstava.Ove smetnje mogu dovesti do nedostatka samopouzdanja i rizičnog ponašanja. ADHD takođe povećava rizik od depresije i anksioznosti u djetinjstvu.

Uzroci ADHD-a

Djeca s ADHD-om imaju manju aktivnost u područjima mozga koji kontrolišu pažnju.Mogu imati i neravnotežu moždanih hemikalija zvanih neurotransmitori.Nejasno je što uzrokuje ove nepravilnosti, ali ADHD može biti nasljedan, tako da mnogi stručnjaci vjeruju da genetika igra ulogu.

Uspostavljanje dijagnoze ADHD-a
Ne postoje laboratorijski testovi za otkrivanje ADHD-a. Umjesto toga, doktori se oslanjaju na pacijentove odgovore na pitanja, te opis problema u vezi ponašanja od strane porodice i procjene iz škole. Kod ADHD-a, dijete mora pokazivati neku kombinaciju nepažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti tokom najmanje šest mjeseci, do stepena koji je neprikladan i u neskladu s njegovom ili njezinom dobi. Početak simptoma treba da se pojavi najkasnije do 7 godina starosti.

Vrste ADHD-a

Postoje tri oblika ADHD-a. Kombinovani tip je najčešći i odnosi se na djecu koja pokazuju znakove nepažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti. Kod hiperaktivnog / impulsivnog tipa, djeca se vrpolje i ne mogu kontrolisati svoje impulse. Kod djece koja imaju tip nepažnje, ranije zvan poremećaj deficita pažnje, postoji problem fokusiranja, ali oni nisu pretjerano aktivni i obično ne izazivaju smetnje u učionici.

adhd

Lijekovi za ADHD

Stimulativni lijekovi mogu pomoći povećati raspon pažnje djeteta, dok kontrolišu hiperaktivnost i impulsivno ponašanje.Studije ukazuju da ovi lijekovi djeluju kod 70% do 80% bolesnika, iako oni mogu imati neke zabrinjavajućim nuspojave. Nestimulativni lijekovi su takođe opcije za neku djecu.

Savjetovanje za ADHD

Savjetovanje može pomoći djetetu sa ADHD-om da nauči kako se nositi sa frustracijama i da izgradi samopoštovanje. Ono takođe mogu dati roditeljima stratešku podršku. Specifična vrsta terapije pod nazivom obuka za društvene vještine, može pomoći djeci da se poboljšaju prilikom izmjenjivanja u igri i dijeljenja. Istraživanja pokazuju da je dugotrajno liječenje s kombinacijom lijekova i bihevioralne terapije efektivnije od samih lijekova.

Specijalno obrazovanje za ADHD

Većina djece s ADHD-om se školuje u standardnim učionicama, ali nekima je bolje u konstruktivnijoj okolini. Specijalno obrazovanje je vrsta školovanja koje je prilagođeno da zadovolji specifične potrebe djece s poteškoćama u učenju i ponašanju. Ne ispunjavaju sva djeca s ADHD-om uslove za specijalno obrazovanje.

Uloga rutine

Roditelji djeci mogu objezbjediti bolju organizaciju kod kuće uspostavljanjem jasnih rutina. Postavljanje dnevnog rasporeda će podsjetiti vaše dijete na ono što treba da radi u bilo kojem trenutku.To može pomoći djetetu s ADHD-om da izvrši zadatak do kraja. Raspored treba sadržavati određena vremena za buđenje, hranjenje, igranje, pisanje zadaće, obavljanje sitnih kućnih obaveza, aktivnosti i spavanje. 

ADHD dijeta

Još uvijek se raspravlja o tome da li prehrana može pojačati ADHD simptome.Dok su istraživanja o ADHD dijetama imala mješovite rezultate,neki zdravstveni stručnjaci vjeruju da namirnice koje su dobre za mozak mogu smanjiti simptome ADHD-a.Visoko proteinske vrste hrane, uključujući jaja, meso, grahorice i orašaste plodove, mogu poboljšati koncentraciju. Takođe bi moglo biti od pomoći da zamijenite jednostavne ugljikohidrate, poput slatkiša i bijelog hljeba, složenim ugljikohidratima, kao što su kruške i integralni hljeb.Razgovarajte sa pedijatrom prije pravljenja bilo kakve dramatične promjene u dječIjoj prehrani.

ADHD i brza hrana

Iako mnoga djeca imaju povećanu energiju nakon konzumacije nezdrave hrane, nema dokaza da je šećer uzrok ADHD-a.Uloga aditiva u hrani je manje izvjesna. Neki roditelji vjeruju da konzervansi i boje za hranu pogoršavaju simptome ADHD-a, a Američka akademija pedijatara savjetuje izbjegavanje ove supstance.

ADHD-a i televizija

Veza između televizije i ADHD je nejasna, ali Američka akademija pedijatara predlaže ograničavanje izloženosti kod mlađe djece. Grupa ne preporučuje gledanje TV-a za djecu ispod 2 godine i preporučuje ne više od dva sata dnevno za stariju djecu. Da biste pomogli djetetu da razvije sposobnosti opažanja, potičite aktivnosti kao što su igre, lego kockice, zagonetke i čitanje.

Prevencija ADHD-a

Ne postoji pouzdan način da se spriječi ADHD kod djece, ali postoje koraci koje možete poduzeti za ublažavanje rizika. Možete povećati vjerovatnoću da vaše dijete nema ADHD tako što ćete izbjegavati alkohol, lijekove i duhan tokom trudnoće.Djeca čije su majke pušile za vrijeme trudnoće imaju dvaput veću vjerovatnoću da razviju ADHD.Obavezna je zdrava prehrana tokom trudnoće.

ADHD

Izgledi za djecu sa ADHD-om

Uz liječenje, većina djece sa ADHD-om poboljša svoje stanje. Oni bi trebali podvrgnuti daljem redovnom praćenju budući da mnoga djeca prerastu poremećaj kako odrastaju, ali više od polovine pacijenata i dalje se suočava sa simptomima kad se dostigne zrelost..

Tagged with:

Similar articles