POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU NOVOROĐENČETA

Komentari isključeni za POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU NOVOROĐENČETA 202

Nakon rođenja djeteta roditelji u vrlo kratkom roku moraju prijaviti dijete,a ako ste i vi sada među njima, obavezno se dobro informišite šta vam je sve potrebno za prijavu.

Prvo što morate učiniti jest prijaviti dijete u matični ured, a upis/prijava se vrši u opštini rođenja, i to u roku od 30 dana od dana rođenja.

Informišite se na vrijeme da li će zdravstvena ustanova dostaviti prijavu za upis matičnom uredu te ukoliko to nije slučaj pripremite potrebnu dokumentaciju.

Za upis novorođenčeta u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini,najčešće su potrebni sljedeći dokumenti:

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava novorođenčeta rođenog u bračnoj zajednici:

Otpusnica iz bolnice za novorođenče,
Popunjen zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih,
Vjenčani list roditelja,
Uvjerenje o državljanstvu roditelja,
Lične karte roditelja (ovjerene kopije),
Potvrde o prijavi mjesta prebivališta roditelja,
Lična karta osobe koja prijavljuje dijete-ukoliko treća osoba vrši prijavu djeteta,potrebna je i punomoć roditelja.

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

 

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava novorođenčeta rođenog u vanbračnoj zajednici:

Otpusnica iz bolnice za novorođenče,
Popunjen zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih,
Izvod iz matične knjige rođenih za majku,
Uvjerenje o državljanstvu roditelja,
Lične karte roditelja (ovjerene kopije),
Potvrde o prijavi mjesta prebivališta roditelja,
Prisustvo oba roditelja

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja 

 

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava djeteta rođenog u inostranstvu:

Dijete se prijavljuje po posljednjem prebivalištu roditelja,
Dokaz o prebivalištu roditelja,
Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih (orginal),
Dokaz o posjedovanju bh.državljanstva roditelja djeteta ili jednog od njih po kome se vrši upis
Ukoliko jedan od roditelja nije državljanin  BiH potrebna je njegova saglasnost za upis djeteta u knjigu rođenih,
Ovjerena kopija pasoša od roditelja koji nije državljanin BiH.

Similar articles